به گزارش برنا از ایلام؛ کاظمی مبا اعلام این خبر گفت؛راه وشهرسازی ایلام احداث 1053 واحد مسکونی را در دستور کار خود قرار داده که تا این لحظه ثبت نام 12725 متقاضی طرح اقدام ملی مسکن در استان به انجام رسیده است.

او خاطر نشان کرد: ثبت نام شدگان مذکور هم اکنون در حال پالایش تأیید اولیه جهت واجد شرایط بوده و در صورت تأیید نهایی برای آنان پیامک مبنی بر افتتاح حساب و واریز مبلغ آورده اولیه( 40 میلیون تومان) ارسال خواهد شد و متقاضیان 15 روز جهت واریز مبلغ اولیه فرصت دارند که در صورت عدم واریز این مبلغ از لیست متقاضیان حذف می گردند.

مهندس کاظمی در خصوص آخرین وضعیت طرح اقدام ملی مسکن استان اظهار داشت: با توجه به اینکه در استان ایلام ارسال پیامک افتتاح حساب دو سه روز اخیر آغاز شده است افزود: تا این لحظه 242  مورد افتتاح حساب  برای متقاضیان به انجام رسیده و 24 نفرتا کنون نسبت به واریز وجه اقدام کرده اند که این تعداد در حال افزایش است.

مدیرکل راه و شهرسازی استان ایلام به رد در خواست 718 مورد ، حذف176 مورد و انصراف 82 نفر از متقاضیان تا این لحظه اشاره کرد و افزود: پس از بررسیهای  نهایی متقاضیانی که شرایط دریافت مسکن در طرح اقدام ملی را ندارند حذف می شوند و در صورتی که تعداد متقاضیان از تعداد مسکن در نظر گرفته شده در طرح اقدام ملی مسکن بیشتر باشد برنامه ریزی برای افزایش تعداد مسکن احداثی در این طرح به عمل خواهد آمد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: