عیس هواسی درحاشیه بازدید از محل حادثه درگفتگو با خبرنگار برنا اظهارکرد؛سازمان بازرسی استان در حال تحقیات وبررسی ابعاد این حادثه می باشد وپس از تکمیل پرونده عوامل مقصر به مراجع قضایی معرفی می شوند

او افزود:هر فرد یا دستگاهی که در این موضوع قصور کرده باشد بعنوان مسبب مسئول است وپس از اثبات تخلف وتقصیر باوی برخورد قانونی میشود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: