سرهنگ "ابوالفضل کهزادی" درگفت وگو با خبرنگار برنا ،اظهار داشت : مهم ترین وظیفه آموزشگاه های رانندگی، آموزش نظری و عملی برابر قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی به هنرآموزان برابر سرفصلهای ابلاغی با بهره گیری از دانش و تخصص مدرسان و مربیان آموزش دیده است. 

او درخصوص چگونگی رتبه بندی آموزشگاه های رانندگی تصریح کرد:بر اساس اطلاعات موجود در سامانه های تصادفات ، تخلفات و صدور گواهینامه رانندگی پلیس راهور ناجا ، وضعیت تخلفات حادثه ساز ارتکابی و همچنین تصادفات حادث شده توسط هر یک از هنرآموزان آموزشگاه های رانندگی در بازه زمانی یکساله بررسی و  پس از تجزیه و تحلیل آمار،برهمین مبنا ،رتبه هر یک آموزشگاه های  رانندگی مشخص می شود.

این مقام انتظامی خاطرنشان کرد: عملکرد افسران و کارشناسان آزمون گیرنده در آموزشگاه های رانندگی  نیزمی تواند موجبات حضور رانندگان قانون مند را در معابر کشور فراهم آورد و از عوامل تاثیرگذار درتبه بندی آموزشگاه های رانندگی است.

رئیس پلیس راهنمایی و رانندگی انتظامی استان ایلام ، گفت:بدیهی است آموزشگاه هایی که در این رتبه بندی در زمره گروه پرخطر قرار گیرند حسب مورد بصورت موقت یا دائم تعطیل و از ادامه فعالیت آنها جلوگیری خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: