به گزارش برنا از ایلام ,در این دیدار چگونگی تبادل دانشجو و استاد، پیگیری طرح‌های مشترک صنعتی و کشاورزی و آب و خاک و نیز آموزش‌های کوتاه مدت و فرصت‌های مطالعاتی بین دو کشور از مهمترین موضوعاتی بود که دردیدار رایزی فرهنگی سفارت عراق درایران با رئیس واعضای هیئت علمی دانشگاه ایلام مطرح شد.

دراین دیدار دکتر امجد المظفر خواستار دایر کردن مجوز آموزش زبان فارسی در عراق، شد.

دکتر علی اکبری رئیس دانشگاه ایلام نیز گفت: به دانشجویان نخبه عراقی که پیشرفت علمی خوبی داشته باشند تخفیف داده می‌شود.

وزارت علوم برای آموزش دانشجویان عراقی به صورت خاص دو دانشگاه فردوسی مشهد و دانشگاه ایلام را در نظر گرفته است.
هم اکنون ۴۰۰ دانشجوی عراقی در دانشگاه ایلام درحال تحصیل هستند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: