به گزارش برنا از ایلام; یونس آزادی بابیان اینکه سازمان های مردم نهاد شهرستان ضمن نقد عملکرد مدیریت شهرستان، پیشنهادات اجرایی خود را در حوزه های مختلف ارائه دهند گفت:سازمان های مردم نهاد، مدیران را مجاب به همکاری با خود نمایند.

 او افزود :آمادگی داریم با استفاده از امکانات شهرستان، هزینه های فعالیت سازمان های مردم نهاد را کاهش دهیم.

 اوگفت:دوره های آموزشی لازم را برای ارتقاء آشنایی اعضاء سازمان های مردم نهاد با قوانین و مقررات برگزار خواهد شد.

 فرمانداره بدره تاکید کرد:سازمان های مردم نهاد چالش ها و مشکلات شهرستان در حوزه های فعالیت خود را شناسایی و به مسؤلین مربوطه و فرمانداری ارائه نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: