به گزارش خبرگزاری برنااز سرابله ؛ دکتر یاسر مامی درنشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستان چرداول گفت:دستگاهای مرتبط با مواد مخدر وآسیب های اجتماعی شهرستان باید ضمن همکاری با انجمن na درزمینه های مختلف از ظرفیت های این سازمان مردم نهاد برای مبارزه وپیشگیری از مواد مخدر درسطح شهرستان استفاده نمایند

او افزود؛انجمن معتادین گمنام در۱۲سال گدشته نقش مهمی در پاک کردن وبهبودی مصرف کنندگان مواد مخدر داشته وبا عملکرد مثبت خود توانسته زندگی دوباره ای را به معتادین که از بیماری اعتیاد رنج می کشیدند زندگی جدیدی ببخشد.

اوگفت:بازگشت دههاوصدها معتاد به زندگی جدید وپاک شدن از موادمخدر وبیماری اعتیاد باعث جلوگیری از آسیب های اجتماعی که خسارات آن متوجه خانواده وجامعه می گردید شده است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: