به گزارش خبر گزاری برنا ازایلام ؛معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای اظهار داشت: افزایش فرهنگ ایمنی و ترافیک برای کاهش تصادفات و تلفات از جمله اهداف طرح آموزش ایمنی و عبور به دانش آموزان است.  

 

حسنی گفت: در بخش ایمن سازی آموزشی نیز با توزیع اقلام کمک آموزشی بین دانش آموزان و آموزش عملی چگونگی عبور و مرور از عرض جاده و رعایت نکات ایمنی در بین دانش آموزان مدارس حاشیه راهها اجرا شد.

اوگفت: این طرح برای پانزدهمین سال متوالی در مدارس حاشیه راههای استان ایلام در حال اجراست.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: