به گزارش برنا از ایلام :جهانگیر رستمزاد در این نشست گفت: تمام تلاش ما راه اندازی و فعالسازی واحد‌های راکد و احیا این واحدها در راستای ایجاد اشتغال و جهش تولید است.

اوتاکید کرد: باید کمیته کارشناسی برای تعیین تکلیف وضعیت تملیک این واحدها تشکیل و راههای مختلف احیا آنها را بررسی کنند.

او اضافه کرد: در راستای رونق اقتصادی و رفع موانع تولید نمی توان به تداوم وضعیت واحد‌های غیر فعال بی توجه بود.

اوگفت: با تلاش مجموعه دستگاه های تخصصی، جذب سرمایه گذاران جدید و همراهی بانک ها تاکنون چندین واحد غیر فعال به چرخه تولید بازگشته اند.

 

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: