به گزارش برناازایلام؛جلسه ای  توجیهی به منظور همکاری وتعامل سمن های مردم نهاد جوانان شهرستان هلیلان درخصوص فعالیت های اجتماعی،فرهنگی وهمچنین توسعه پاتوق های فرهنگی باحضور معاون جوانان ورزش وجوانان استان وریس اداره ورزش هلیلان با سمن های شهرستان درمحل اداره ورزش هلیلان برگزارگردید.

تردست دراین جلسه به نقش وجایگاه سمن های مردم نهاد جوانان دراین شهرستان پرداخت وگفت؛باتوجه به نیاز شهرستان هلیلان درزمینه های اجتماعی ،فرهنگی و ورزشی وهمچنین توجه به خواست جوانان برای پیشگیری از اسیب های اجتماعی باید سمن ها با تعامل وهمکاری درجهت خدمت به مردم وجوانان تلاش بیشتری انجام دهند

اوافزود:معاونت جوانان استان اماده هرگونه همکاری در زمینه های مختلف با سمن های مردم نهاد جوانان درشهرستان هلیلان می باشد

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: