به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، حوالی ساعت 15 بعدالظهر امروز تنگه ارغوان ایلام در اتش سوخت.شاهدان عینی از اتش سوزی ناگهان در این منطقه خبر دادنند.

افرادی که در محل حضور داشتند سعی در مهار اتش کردند و توانستند تا حدودی اتش را مهار کنند ولی با وزش باد شدید، اتش سطح وسیعی از منطقه را در بر گرفت.

با گذشت چند ساعت از این اتفاق نیروهای امداد رسان در محل مشاهده نشدند.

این در حالی است که طی چند روز گذشته نیز برای چندمین بار است که در سطح جنگل های استان  شاهد رخ دادن این چنین اتش سوزی هایی هستیم.