به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، مدیر برق دهلران، سرقت انرژی را یک ناهنجاری اجتماعی دانست و تاکید کرد: استفاده از برق غیر مجاز طبق فتاوی مقام عظام تقلید حرام و استفاده کنندگان ضامن عقوبت شرعی آن خواهند بود.

نصرت اله محمد بیگی گفت: در همین راستا این مدیریت اقدام به تشکیل گشت ویژه ای به نام پلیس برق نموده و تعداد 2000 عدد از کنتور های مشترکین تا پایان 6 ماهه اول سال تست خواهد کرد.

مدیر توزیع برق شهرستان دهلران ادامه داد: دولت در حال حاظر برای محاسبه نرخ تکلیفی برق در  مناطق گرمسیری سه تیپ یارانه در نظر گرفته است اما متاسفانه عده ای از  مشترکین به دلیل عدم آگاهی از این تخفیف ها مبادرت به سرقت انرژی می نمایند.

محمدبیگی از برگزاری کارگاه های آموزشی مدیریت مصرف ، استفاده از ظرفیت بالای روحانیون و واعظین شرعی در مساجد و محافل مذهبی را از دیگر اقدامات در جهت  مبارزه با پدیده شوم سرقت انرژی در این شهرستان برشمرد و از همراهی و همیاری امام جمعه دهلران برای ریشه کنی این بد اخلاقی اجتماعی تقدیر نمود.

وی در پایان افزود:40نفر از متخلفین به محاکم قضایی معرفی شده اند که 16 مورد آن ها منجر به صدور رای و  جرائم سنگین نقدی گردیده است و مابقی پرونده ها نیز در حال رسیدگی می باشند.