به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام ، معاون  آموزش ابتدایی اداره کل آموزش و پرورش استان ایلام، از تجهیز 30مدرسه  سیارعشایری این استان به امکانات فناوری و کمک آموزشی خبر داد.

" مهر انگیز جلیلیان " گفت : به منظور کیفیت بخشی به فعالیت های آموزشی و پرورشی در مدارس عشایری، در سال تحصیلی 94-93 بیش از 30 دستگاه لپ تاپ در بین مدارس سیار عشایری استان توزیع گردید.

معاون آموزش ابتدایی استان در ادامه گفت: تعداد مدارس عشایری سیار و نیمه سیار و ثابت استان ایلام را بیش از 185 آموزشگاه عنوان کرد. 099

وی، عدالت آموزشی، به روز آوری تجهیزات، درس فناوری در پایه ششم ابتدایی، نبود برق، چندپایه بودن کلیه مدارس سیار و نیمه سیار عشایری و نیز مدیریت زمان در کلاس های چندپایه، استفاده از لپ تاپ و فناوری های نوین را در این مدارس ضروری می نماید.

جلیلیان، در پایان گفت: توجه مضاعف و تداوم تجهیز این مدارس را از برنامه های معاونت آموزش ابتدایی استان دانست.