به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام،  آیین افتتاحیه پروژه ایجاد سیستم روشنایی معابر بلوار های امام رضا(ع) و پیامبر اعظم(ص) شهر سرابله با حضور مدیرعامل شرکت توزیع برق استان ایلام،فرماندار شهرستان چرداول و امام جمعه موقت شهر سربله و جمعی ازمدیران دستگاه های اجرایی در آن شهرستان برگزار شد.

در ابتدا؛  مدیرعامل شرکت توزیع برق استان، نقش ایجاد سیستم روشنایی معابر را ارتقاء امنیت و رفاه عمومی و همچنین زیبایی شهر بسیار مهم برشمرد و تاکید کرد: به زودی پروژه روشنایی معابر بلوار امام زاده قاسم به عنوان یکی دیگر از مبادی وردی شهر سربله نیز به بهره برداری خواهد رسید.

همچنین،  فرماندار شهرستان چرداول  کیفیت خدمت رسانی شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام را به مردم منطقه چرداول بسیار خوب ارزیابی کردو تصریح نمود: در حوزه برق رسانی روستایی و روشنایی معابر شهری این شرکت پیش قراول ارائه خدمات به مردم بوده است.

گفتنی است؛ برای بهره برداری از پروژه های مذکور بیش از دو هزار و سیصد متر شبکه روشنایی معابر با  رقمی بالغ بر دومیلیارد و سیصد میلیون ریال از محل اعتبارات داخلی شرکت توزیع برق ایلام هزینه شده است.