به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، فرماندار ایلام  درنشست جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اظهارکرد: ازاین میزان اعتبار قریب 15میلیارد تومان ازمحل اعتبارات سرمایه ایی و بیش از13 میلیارد ریال نیز از محل ماده 180 بوده است.

خوشخبر افزود: کل اعتبارات اختصاص یافته در سال جاری در قالب 16 فصل که بیشترین میزان اعتبار درفصل مسکن عمران شهری، روستایی وعشایری با 38.29 درصد، فصل حمل و نقل با 24.5 فصل فرهنگ وهنر، آموزش و بهداشت ، ورزش جوانان با 22 و سایر فصول نیز با 15 درصد توزیع شده است.

وی اضافه کرد: درتوزیع بودجه سال جاری به طرح های نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی الزامات قانونی والزامات شورا توجه شده است لذا می طلبد مدیران دستگاه های اجرایی شهرستان تمام توان خود را برای جذب بموقع این اعتبارات بکار گیرند.

فرمانداربیان داشت: هر دستگاهی که در زمینه جذب بموقع اعتبارات وتحقق اجرای پروژه ها اهمال کند درجلسات آتی کمیته تصمیم گیری خواهد شد.

وی ادامه داد: اعتبار اختصاص یافته شهرستان دارای الزاماتی قانونی است به همین جهت از این میزان، هشت درصد به اجرای طرح های هادی و یک درصد توسعه پایگاهای مقاومت بسیج اختصاص یافته است.

 وی اضافه کرد: پارسال اعتبارات خوبی (80 میلیارد ریال) از محل سفر ریاست جمهوری به شهرستان ایلام اختصاص یافت و باعث شد تا خیلی از پروژه ها از طریق تامین این اعتبار تکمیل شوند.

thum-f076c758ed6f332858e-IMG_1746_22645

فرماندار ایلام خاطر نشان کرد: آنچه در این خصوص برای ما اهمیت دارد اینکه سیاست های دولت را در توزیع اعتبارات لحاظ کنیم که قطعا با اجرای برنامه های هدفمند و تاثیر گذار می توانیم به اهداف سازمانی خود ورضایت مندی که همان پاسخ بموقع به مطالبات مردم است نایل آییم.

خوشخبر  در پایان افزود: امسال کمیته برنامه ریزی شهرستان مقوله آب شرب وجلوگیری از هدر رفت آن توجه ویژه ای شده است.انشاء الله مشکلات فرا رو را با تدبیر کم خواهیم کرد.