به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام ، سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان در حال برگزاری است.

سومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی نوجوانان در دو رشته تفنگ و تپانچه و در دوبخش دختران و پسران از 9شهریور ماه لغایت 31 همین ماه برگزار می گردد.

در این مرحله از اردو در رشته تفنگ بادی خانم آرمینا صادقیان و دررشته تپانچه بادی محمدصادق دارابی با دعوت فدراسیون تیراندازی در این اردو حضور پیدا کردند.