به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام درآیین تکریم و معارفه مدیران قدیم و جدید برق شهرستان دره شهر که حضور  فرماندار دره شهر برگزار شد گفت: مبارزه با برق های غیر مجاز و کاهش تلفات انرژی الکتریکی و وصول مطالبات از مهمترین سیاست های این شرکت است.

شیرخانی،  بر لزوم اختصاص اعتبارات عمرانی به پروژه های توزیع در این شهرستان گفت و تصریح کرد: خدمات رسانی در حوزه های توسعه اصلاح و روشنایی معابر به مردم شریف دره شهر بر هیچ کس پوشیده نیست.

dareshar2_2111

 مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان ایلام  در پایان به ماهیت انرژی برق به عنوان یک انرژی غیر قابل ذخیره در ابعاد گسترده اشاره کرد و بیان نمود: مصرف برق در مناطق گرمسیری چند برابر مناطق دیگر است زین رو مردم با توجه به اعمال یارانه های گوناگون باید در رعایت الگو های مصرف کوشیده و در جهت پرداخت مطالبات خود ساعی تر از پیش باشند و این مهم نیازمند توجه و حمایت سیاسیون به ویژه فرماندار است.-

در پایان این جلسه،  از خدمات حشمت دستیاری تقدیر و  لطف اله خدایاری به عنوان مدیر جدید برق این شهرستان معرفی شد.