به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، تیم کوهنوردی دانشگاه ایلام با 23 عضو متشکل از اعضای هیأت علمی و کارکنان روز  پنجشنبه 12 شهریور توانستند قله 4150 متری اشترانکوه در استان لرستان را فتح نماید.

این صعود با حمایت آقای دکتر ملابهرامی، معاون محترم پشتیبانی ومنابع انسانی دانشگاه برنامه ریزی شده که از طرف اعضاء تیم کوهنوردی از ایشان تقدیر و تشکر بعمل می آید.

IMG_20150903_101216

IMG_20150902_185329