خبرگزاری برنا ایلام، دیروز یکشنبه مجلس شورای اسلامی در آزمون سختی  قرار داشت و در یک کشمکش آشکار بین دلواپسان ونمایندگان مجلس،  سرانجام برجام به فرجام رسید. اما نکته ی مهم در این روز نمود و بروز تفکر جدیدی در مجلس بود که تاکنون خود را زیر لوای نمایندگی مجلس پنهان کرده بود.

این تفکر تا دیروز در لفافه سخن میگفت و در جریان های مختلف مانند استیضاح وزرا و کارت زرد به آنها  ، بصورت پنهانی و پشت پرده کار خود را به سرانجام می رساند.

اما در روزی که مردم چشم به بهارستان دوخته بودند تا نتیجه 22ماه مذاکرات فرزندان دلیر این آب و خاک با شش کشور بزرگ جهان را نظاره گر باشند، پرده ای برون افتاد و تفکری به نمایش درآمد که اگر از امروز کنترل نشود،  فردا گریبان همه را خواهد گرفت

تفکر اعدام و بتون کردن قبر  وزیر خارجه و رییس سازمان انرژی اتمی. دو نفر که کمتر کسی در صداقت و درستی کار آنها شک  دارد و مورد تایید نظام و رهبر و مردم هستند

این تفکر خطرناک که به نوعی ریشه در افکار داعش و القاعده دارد،  آینده ی تاریکی را رقم می زند. اگر این تفکر از یک نهاد نظامی  یا اطلاعاتی  بروز پیدا میکرد جای نگرانی کمتری داشت. اما عمق فاجعه در جایی مشخص میشود که این تفکر از زبان چند نماینده و در مرکز قانون گذاری کشور  به گوش می رسد. افرادی که بدون توجه به حایگاه و پایگاه خود،  دم از اعدام و زنده به گور کردن،  آن هم در زیر بتون  و در نیروگاه اتمی اراک می دهند.

وا مصیبتا !!!! ما را چه شده است؟ به کجا می رویم؟

نتیجه قهر با صندوق رای و انتخاب افرادی با پشتوانه کمتر از پنج درصد آرای واجدین شرایط  رای دادن  چنین میشود.

مقصر  این تفکر نه آقایان نماینده  ای  که چنین حرف هایی به زبان می آورند،  بلکه ما هستیم که در انتخابات مجلس کوتاهی می کنیم.  باید به پای صندوق رای برویم و حداقل بدتر ها را حذف کنیم

اما رییس و نمایندگان مجلس وظیفه ی خطیری بر عهده دارند. باید فاصله خود را از این  تفکر اعلام نمایند تا پای کل مجلس به این جریان افراطی باز نشود. قطعا این یکشنبه تلخ و شیرین در کارنامه مجلس خواهد ماند تلخی که  به جهت ظهور و بروز این تفکر غلط و افراطی و داعشی در مرکز قانون گذاری کشور شیرین به جهت تصویب کلیات برجام بعنوان نقطه ی روشنی در عملکرد این مجلس و مردمی که همچنان دکتر ظریف و اقای صالحی و هیات همراهشان را دوست دارند و حاضرند در هر جا که لازم  باشد از آنها دفاع جانانه نمایند.

ظریف و صالحی زنده خواهند ماند،  زیرا این ملت و این نسل به نشاط و شادابی و آرامش نیاز دارند..ظریف و صالحی زنده خواهند ماند،  زیرا نسل جوان و نوجوان این کشور نمیخواهند مانند پدرانشان  زیر  فشار تحریم ها کمرشان خم شود..ظریف و صالحی زنده خواهند ماند،  زیرا مردم صلح و ثبات میخواهند و می دانند که قطعنامه ها  کاغذ پاره نیستند.ظریف و صالحی زنده خواهند ماند،  زیر، ملت میخواهد زنده باشد.زنده باد دکتر ظریف .زنده باد دکتر صالحی....