به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، سید ناصر سجادی طی حکمی علی اصغر چاغروندی را به عنوان مدیر منطقه ایلام منصوب کرد .

سجادی در این حکم  از مدیر سابق منطقه ایلام  پیمان بهرامی تشکر و چاغروند را به عنوان مدیر جدید شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایلام منصوب کرد.

لازم به ذکر است؛ پیمان بهرامی به عنوان مدیر جدید منطقه لرستان منصوب شد .