به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ایلام در این رابطه اظهار کرد: دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی ایلام به اسامی هادی تیموری و وحید حاتمی از دانشجویان رشته پزشکی ایلام  در این المپیاد در حیطه استدلال بالینی با کسب رتبه های برتر درخشیدند.

مظفری با بیان اینکه المپیاد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به صورت سالانه برگزار می شود، ادامه داد: در سال گذشته نیز آقای وحید حاتمی موفق به کسب مدال برنز این المپیاد در حیطه استدلال بالینی شده است.

وی بیان نمود: در این المپیاد با حضور وزیر محترم بهداشت، معاون آموزشی وزارت و برخی از مقامات کشوری از دانشجویان برتر تجلیل به عمل آمد.

وی تصریح نمود: آماده سازی و اعزام دانشجویان به هفتمین المپیاد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی سراسر کشور به همت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه و همکاری اعضای هیأت علمی از دانشکده های مختلف دانشگاه انجام شده است.

دکتر مظفری در پایان سخنان خود زحمات، همکاری و مساعدت آقایان دکتر صادقی فر معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه، دکتر کفاشیان مدیر گروه علوم پایه و خانم دکتر اعظمی هیأت علمی گروه پرستاری در اعزام دانشجویان به المپیاد و کسب مقام های برتر کشوری تقدیر نمود