به گزارش خبرگزاری برنا در ایلام ، نیلوفر عبدی مربی هاکی هم استانی طی حکمی از سوی فدراسیون هاکی به عنوان سرمربی تیم ملی هاکی بانوان منصوب شد

در این ابلاغ از سوی فدراسیون هاکی آمده است:

سرکار خانم نیلوفر عبدی

براساس حسن سوابق خدمتی و به موجب این ایلاغ و از تاریخ صدور ابلاغ به عنوان " سرمربی تیم ملی هاکی بانوان " منصوب میشوید.

امید است با اتکال به خداوند سبحان بتوانید این مسئولیت خطیر را به نحو مطلوب مدیریت و به نتیجه مورد نظر برسانید.