به  گزارش خبرگزاری برنا در ایلام، تورج کرمی  با اعلام این خبر افزود: از این سطح زیر کشت 32 هزار هکتار مربوط به اراضی آبی و 15 هزار هکتار نیز مربوط به اراضی دیم است و پیش بینی می شود بیش از 115 هزار تن گندم از این اراضی برداشت شود.

وی با بیان اینکه چهار هزار و 500 هکتار اراضی نیز به کشت جو اختصاص یافته است، گفت: پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت نیز 6 هزار و 500 تن جو برداشت شود.

کرمی با اشاره به وجود 2 هزار و 418 هکتار اراضی زیر کشت ذرت در این شهرستان اظهار کرد: حدود 13 هزار تن ذرت نیز در این شهرستان برداشت خواهد شد.

رییس جهاد کشاورزی دهلران در پایان  سطح زیر کشت کلزا در شهرستان را بیش از 2 هزار هکتار اعلام کرد و افزود: پیش بینی می شود از این سطح زیر کشت نیز بیش از چهار هزار تن کلزا برداشت شود.