به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-مدیرکل صداوسیمای مرکز ایلام گفت:شرایط لازم برای انعکاس این حماسه بزرگ وحضور به موقع گروههای برنامه ساز صداوسیما در شعب اخذ رای وستاد انتخابات استان فراهم شده است.

شیروی با اشاره به اینکه برنامه های سیمای مرکز ایلام از ساعت 8 صبح آغاز وتا پایان ساعت رای گیری ادامه دارد افزود:ارتباط مستقیم با شعب اخذ رای ،گزارشهایی از حضور مردم با استفاده از کارشناسان ومیهمان ویژه ، تبیین اهمیت وجایگاه مجلس شورای اسلامی وبیان مطالبات مردم از جمله برنامه هایی است که در روز انتخابات از سیمای مرکز ایلام پخش می شود.
شیروی همچنین از پخش ویژه برنامه های روز انتخابات از صدای مرکز ایلام با عنوان همدلانه خبر داد وگفت:این ویژه برنامه از ساعت 7 صبح آغاز وتا ساعت 21:30دقیقه با آیتم هایی همچون گزارش وبحث کارشناسی ادادمه دارد.
به گفته مدیر کل صداوسیمای مرکز ایلام معاونت خبر مرکز در روز دهم اردیبهشت ماه با 6 بخش خبری تلویزیونی و 4 بخش خبری رادیویی وارتباطات ز نده با مسئولین ، ستاد انتخابات وحوزه های اخذ رای شور وحال انتخاباتی رابه بهترین شکل ممکن منعکس خواهد کرد.