به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام- جلسه ای با حضور آقای احمدی  مدیر کل منابع طبیعی استان ایلام  و آقای جعفر شرف خانی مدیر صندوق استان ایلام  و آقای عزیزی بعنوان پشتیبان و عامل توسعه سقز استان و نیز جمعی از برداشت کنندگان سقز از درختان بنه در محل دفتر مدیرکل سازمان منابع طبیعی استان ایلام برگزار گردید.

در این نشست آقای شرف خانی مدیر صندوق استان ایلام با تاکید بر حمایت مالی صندوق کارآفرینی امید استان ایلام از برداشت وفرآوری سقز از درختان بنه استان با بکارگیری افراد بومی ماهر و توانا در این زمینه از سازمان منابع طبیعی خواست که زمینه همکاری آقای عزیزی عامل توسعه سقز را در استان فراهم نماید.  وی با اشاره به تجارب آقای عزیزی در زمینه ساماندهی برداشت ،بسته بندی و فروش سقز با شیوه نوین در استانهای همجوار، اعلام آمادگی نمود با منعقد کردن تفاهم نامه ای دراین خصوص با استفاده از شیوه های نوین که آسیبی به درختان و جنگلها نزند نسبت به اجرایی نمودن برداشت سقز از جنگلهای استان اقدام شود.

در این جلسه آقای عزیزی با نمایش ابزار آالات  نوین فرآوری و برداشت سقز ، به شرح این مقوله پرداخت.