به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-سیدمحمد تراب میری درحکمی "اقبال گراوندی " را بعنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان چرداول منصوب کرد.
درمراسم تودیع ومعارفه مدیران سابق وجدید جهاد کشاورزی این شهرستان که امروز (شنبه) با حضور معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان،مدیر حراست  ومدیر حوزه ریاست این سازمان در شهرستان چرداول برگزار شد از خدمات " جواد عالی "مدیر پیشین جهاد کشاورزی این شهرستان تجلیل بعمل آمد.
اقبال گراوندی پیش ازاین ،مدیریت  واحد آب وخاک جهاد کشاورزی شهرستان چرداول را برعهده داشت
همچنین رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان ایلام طی حکمی "حجت اله بخشوده" را بعنوان مدیر جهاد کشاورزی شهرستان سیروان منصوب کرد.