به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-احمد کرمی  اظهار داشت: هر چند آتش سوزی های امسال نسبت به سال گذشته در عرصه های جنگلی و طبیعی این استان کاهش چشمگیری داشته اما باید مسئولان و عموم مردم هوشیار باشند و تا حد امکان با انجام اقدام های پیشگیرانه از بروز این پدیده مخرب جلوگیری به عمل آورند.

وی با اعلام اینکه بیش از ۹۰ درصد آتش سوزی ها عامل انسانی دارد، گفت: با استفاده از ظرفیت انجمن های مردم نهاد زیست محیطی و توان بازدارنده بانوان بتوان از جنگل ها حفاظت بیشتری به عمل آوریم.

کرمی با اشاره به نقش گروه های مختلف در پیشگیری از وقوع حوادث طبیعی تاکید کرد: زنان در حوزه پیشگیری از حوادث و رویدادهای ناگوار نقشی غیر قابل انکار دارند.

وی افزود: در برخی از کشورهای جهان در فصولی که عرصه ها مستعد آتش سوزی هستند، روشن کردن آتش از سوی تفرج کنندگان جرم تلقی شده و با خاطی برخورد قانونی می شود در حالیکه اینجا مردم بی مهابا اقدام به روشن کردن آتش می کنند که در صورت وزش باد این آتش با سهولت دیگر مناطق را طعمه خود می کند.

وی با بیان اینکه جنگل ها به عنوان یک سرمایه و میراث گرانبهای طبیعی محسوب می شوند، افزود: حفاظت از این ثروت های خدادادی از اهمیت زیادی نزد اقشار جامعه برخوردار است.