به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-مهندس هادی شیرخانی در ادامه افزود: دبیران توجه کنند که در راستای برگزاری منظم جلسات باید تمام همیت خود را مصروف نمایند، چرا که طرح ریزی، اجرا و تلاش برای حصول نتیجه از اهم وظایف ایشان است.

وی بااشاره به اینکه آیین نامه برگزاری جلسات که به همت دفتر روابط عمومی شرکت تهیه و تدوین شده است باید در تمامی سطوح شرکت اجرا شود، گفت: انتخاب زمان و مکان برگزاری جلسات براساس خلاقیت دبیران می تواند به اثربخشی بیشتر آن کمک شایانی نماید.

 رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق ایلام با تاکید بر اینکه نقش دبیران در راهبری و حصول نتایج جلسات حیاتی است اضافه کرد: اهتمام دبیران در اجرای مصوبات می تواند اهرم قدرتمندی در مسیر توسعه و حل و فصل مشکلات و موضوعات مهم در شرکت داشته باشد.

گفتنی است در پایان از دبیران برتر که براساس فرم های ارزش یابی انتخاب شده بودند با اهدا لوح و جایزه تقدیر به عمل آمد.