به گزارش برنا ایلام-سید علی نوربخش روز یکشنبه در ششمین روز از هفته قوه قضاییه اظهار کرد: از مجموع پرونده های ورودی به حوزه قضایی چرداول 9 هزار و 211 پرونده مختومه شد.
وی افزود: همچنین هفت هزار و 10 پرونده نیز به دادگستری سرابله وارد شد که 6 هزار و 320 فقره آن مختومه شده است.
نوربخش به نقش و جایگاه ارزشمند شوراهای حل اختلاف در راستای ترویج فرهنگ صلح و سازش، اثرات ماندگار سازش در جامعه و خاتمه کدورت های اجتماعی اشاره و تاکید کرد: از یک هزار و 604 پرونده وارد شده به 17 شعبه شورای حل اختلاف این شهرستان در این مدت نیز 830 فقره پرونده منجر به صلح و سازش شد که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد افزایش داشت.
وی یادآور شد: تعداد پرونده های مختومه شده در شوراهای حل اختلاف و کاهش آمار مراجعان به دادگستری از اثرات مثبت شوراهای حل اختلاف است.
به گفته نوربخش، در یکسال گذشته 274 پرونده دعاوی خانوادگی نیز در شعب حل اختلاف مطرح شد که از افزایش 79 درصدی نسبت به سال ماقبل برخوردار بوده است.
رئیس دادگستری چرداول ازدواج و طلاق را بعنوان دو موضوع مهم جامعه دانست و گفت: در یکسال گذشته به ترتیب آمار درخواست مهریه 98 مورد، نفقه 20 مورد و طلاق توافقی 68 مورد در این شهرستان ثبت شده که می طلبد مسئولان توجه بیشتری به این آسیب اجتماعی داشته باشند.
نوربخش مهمترین برنامه دادگستری چرداول را پیشگیری و زندان زدایی دانست و از کاهش 39 درصدی آمار زندانیان احکام صادره دادگستری خبر داد.