به گزارش برنا ایلام-سید اسکندر صیدایی در گفت و گویی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت های مناسب آب، خاک و کشاورزی و نفت و گاز دهلران که از شهرستان های پر ظرفیت استان ایلام برای توسعه است در اعتبارات امسال به این ظرفیت ها توجه ویژه خواهد شد.
وی اجرای طرح مشترک آبیاری تحت فشار در 550 هزار هکتار از زمین های استان های خوزستان و ایلام را مهم دانست و افزود: 50 هزار هکتار از زمین های دهلران در قالب این طرح احیا می شود که تحول خوبی در عرصه کشاورزی منطقه است.
رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام با اشاره به اینکه در اعتبارات سال گذشته از ماده 180 برای شهرستان منابعی پیش بینی شد، یادآور شد: امسال بصورت ویژه در اعتبار عمرانی استانی و ماده 180 این شهرستان دیده می شود.
وی تاکید کرد: امسال در شورای برنامه ریزی استان سهم خوبی برای توسعه کشاورزی، منابع آب، مجموعه نیازهای شهری و آبرسانی روستایی در این شهرستان مد نظر است.
صیدایی پتروشیمی و کارخانه سیمان دهلران را از پروژه های مهم این منطقه دانست و افزود: امیدواریم برای این طرح ها در قالب اقتصاد مقاومتی حمایت های خوبی داشته باشیم.