به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-جلال میرزایی  اظهار کرد: مشکل اساسی و عمده در موضوع حقوق های غیرمتعارف و نجومی، شبه دولتی ها هستند که هیچ پایش و نظارتی بر آنها اعمال نمی شود. 
وی افزود: دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در زمینه پرداخت های نامتعارف نهادهای شبه دولتی هیچ گونه نظارتی نداشته اند، بنابراین باید در پیوند با این موضوع اقدام اساسی انجام شود. 
نماینده مردم ایلام، چرداول، سیروان، ایوان، مهران و ملکشاهی در مجلس ادامه داد: شایسته است برای بازگشت اعتماد مردم، کارگران و بازنشستگان به عنوان صاحبان اصلی سهام نهادهای شبه دولتی در زمینه پرداخت های آنها نظارت دقیق و اساسی از سوی دستگاه های نظارتی اعمال شود. 
میرزایی گفت: شفافیت در موضوع حقوق های غیرمتعارف نباید تنها محدود به نهادهای دولتی شود بلکه با توجه به اینکه بخش عمده ای از نقدینگی و سرمایه کشور در دست شبه دولتی هاست شفافیت باید بیشتر منحصر و معطوف به این نهادها شود. 
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی توضیح داد: دولت در مواجهه با فیش های حقوقی غیرمتعارف بسیار عقلانی و حساب شده حرکت کرده و ورود منطقی به این موضوع داشته است. 
این نماینده مجلس افزود: به باور همگان در مقوله حقوق های غیر متعارف نهادهای نظارتی کوتاهی کرده اند به این معنا که با وجود نظارت آنها در بسیاری از شرکت های دولتی این وقایع روی داده است. 
میرزایی تاکید کرد: لازم است دقت بیشتری در زمینه پرداخت های نامتعارف انجام شود و این نظارت نباید تنها منحصر به شرکت های دولتی شود. 
نماینده مردم ایلام در مجلس شورای اسلامی افزود: برخی شرکت ها نیز که دولت در آنها سهام محدودی دارد نه تنها پرداخت های خارج از عرف و نامتعارف صورت گرفته بلکه شاهد آن هستیم که تعداد زیادی از بازنشستگان با پرداخت های نجومی در آنها به کارگیری شده اند. 
میرزایی تاکید کرد: در راستای پرداختن به حقوق های غیرمتعارف لازم است در خصوص به کارگیری بازنشسته ها در هیات مدیره شرکت های دولتی و شبه دولتی با وجود خیل جمعیت بیکاران تحصیل کرده و جوان حساسیت نیز به خرج داده شود.