به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-بهمن جلیلیان اظهار داشت: اولین اقدامی که در بدو ورود به این اداره کل در دستور کار قرار گرفته ساماندهی پرونده‌های احزاب سراسری شاخه‌های استانی است. 

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری ایلام گفت: در حال رفع نواقص پرونده این احزاب و گروه‌های سیاسی هستیم و به زودی از این مرحله نیز خارج شده و وارد دیگر برنامه‌ها خواهیم شد.

وی ادامه داد: یکی دیگر از برنامه‌های این اداره کل که به تائید استاندار ایلام رسیده و معاون سیاسی استاندار ایلام نیز در جریان قرار دارد موضوع فعال کردن خانه احزاب در استان ایلام است.

این مسؤول اضافه کرد: قرار است با همکاری احزاب و گروه‌های سیاسی در استان این مهم یعنی خانه احزاب در استان تشکیل شود. یکی دیگر از برنامه‌های مهم این اداره کل برپایی مستمر نشست با دبیران احزاب سیاسی در استان ایلام است.

جلیلیان تصریح کرد: قرار است به صورت ماهانه با دبیران تشکل‌های سیاسی در استان ایلام نشست‌هایی برپا شود و نظرات آنان را در بخش‌های مختلف از جمله حوزه‌های سیاسی دریافت شود.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری ایلام گفت: سعی می‌شود ارتباط با تشکل‌ها و احزاب سیاسی به طور مستمر در استان ایلام اجرایی و محقق شود و دستکم ماهانه و یا هر دو ماه یکبار این جلسات تشکیل شود.

وی ادامه داد: رئیس جلسه و دستور کار احزاب نیز بر عهده تشکل‌های سیاسی است و اداره کل سیاسی و انتخابات استانداری ایلام تنها به عنوان همکار در کنار این تشکل‌ها قرار خواهد گرفت.

این مسؤول با اشاره به برپایی نخستین نشست با احزاب و گروه‌های سیاسی در استان ایلام اضافه کرد: از دبیران احزابی که در این نشست شرکت کردند بسیار متشکرم و آن دسته از دبیرانی که به هر دلیل به جلسه نیامدند و احیانا در مسافرت بودند یا کار دیگری داشتند هم تقدیر می‌کنم.

جلیلیان در مورد عدم دعوت از جامعه اسلامی مهندسین ایلام تصریح کرد: پرونده این تشکل نواقصی دارد و هنوز پرونده تکمیل نشده و مسؤولان امر باید در این رابطه اقدام کنند.

مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری ایلام گفت: بر این اساس از دبیران احزابی در این نشست قبلی دعوت به عمل آمد که پرونده شاخه استانی آنها در استانداری ایلام تکمیل بود.

وی ادامه داد: اما با این توضیحات اگر شخصا در این رابطه حضور ذهن داشتم حتما از این تشکل برجسته و وزین یعنی جامعه اسلامی مهندسین استان ایلام برای شرکت در نشست احزاب دعوت می‌گرفتم، افزون بر این از همه تشکل‌هایی که حتی مجوز استانی نداشته و فقط دارای مجوز کشوری بودند در این جلسه و جلسات بعد دعوت به عمل می‌آید.

این مسؤول اضافه کرد: در اولین فرصت و در جلسات بعدی که طی یک ماه آینده در استان برپا می‌شود از همه احزاب دعوت به عمل خواهد آمد تا در این نشست حضور به هم رسانند.