به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-داراب بیرانوند اظهار داشت: تصفیه‌خانه فاضلاب ملکشاهی در مرحله انتخاب پیمانکار برای اجرای این طرح است.

وی ادامه داد: اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان نیز در راستای استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برای تحقق پروژه‌های آب و فاضلاب اختصاص یافته که اجرای تصفیه‌خانه ملکشاهی از محل این اعتبار محقق می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: امسال 24 کیلومتر از خط انتقال در شهرستان ملکشاهی انجام شد و قرار است در مهرماه امسال لوله‌های مورد نظر وارد برای نصب در محل پروژه وارد استان ‌شدند. همچنین حدود 8 میلیارد تومان نیز با عنایت به وضعیت اعتبارات از محل جذب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در حال جذب است.

وی ادامه داد: این اقدام یعنی استفاده و جذب سرمایه‌گذار در این حوزه برای اولین بار در استان اجرایی می‌شود. اولین تصفیه‌خانه فاضلاب غرب کشور در شهر ایلام با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و سرمایه‌گذار بومی استان ایلام نیز اجرایی شده است.

این مسوول اضافه کرد: در حال حاضر این طرح در شهر ایلام 40 درصد پیشرفت فیزیکی دارد و  تا اول سال 96 به بهره‌برداری کامل می‌رسد.

بیرانوند تصریح کرد: بحث مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری تاسیسات آب و فاضلاب یکی از رویکردهای اصلی شرکت آب و فاضلاب استان ایلام است که ظرفیت قانونی آن فراهم شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: به هر حال امسال حداقل یک میلیارد تومان از سرمایه‌گذاری مشترکین استفاده کرده و توسعه تاسیسات آب و فاضلاب شهری که یکی از رویکردهای اصلی شرکت است در دستور کار قرار دارد.

وی ادامه داد: شرکت‌های آب فاضلاب باید به سمت آن چیزی که در اساس نامه است حرکت کنند، بحث افزایش درآمدها با استفاده از سرمایه‌گذاری مردم یکی از جمله این برنامه‌ها است.

این مسوول اضافه کرد: امسال حدود 50 کیلومتر و سال گذشته 51 کیلومتر اصلاح شبکه را در برنامه‌ها قرار دادیم و توفیقاتی نیز در این راستا حاصل شد. از 400 کیلومتر شبکه فرسوده‌ای که در استان ایلام وجود داشت طی دو سه سال به کمتر از 320 کیلومتر شبکه فرسوده رسیده و بخشی از آن نوسازی شده است.

بیرانوند تصریح کرد: با همکاری شهرداری ایلام قسمتی از شبکه شهر ایلام در سال‌های قبل مرمت شد و بحث پیگیری جذب سرمایه‌گذاری برای احداث فاضلاب و ایجاد تاسیسات فاضلاب در شهرهای ملکشاهی و آبدانان هم یکی از برنامه‌های اصلی این شرکت است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان ایلام گفت: امیدوارم با همکاری مدیران ارشد استان که انصافا پیگیر هستند در راستای جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی اقداماتی شود تا از این پتانسیل برای ایجاد سامانه‌های دفع بهداشتی فاضلاب در این دو شهرستان استفاده شود.