به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام وهاب پیرانی روز شنبه در آیین کلنگ زنی ساختمان این واحد آزمایشگاهی اظهارکرد: آزمایشگاه فنی تشخیصی دام شهرستان آبدانان ، سومین مرکز مجهز تشخیص بیماریهای دامی استان است که برای احداث آن در زمینی به مساحت 410 متر مربع دردو طبقه مجزا با صرف مبلغ چهار میلیارد و 300میلیون ریال از محل اعتبارات اداره کل دامپزشکی استان ایلام هزینه می شود . 
وی احداث و تجهیز مراکز تشخیصی را در تامین سلامت دام و فرآورده های استان را یک ضرورت دانست و افزود: این واحد تشخیصی،به انواع سامانه های پیشرفته تشخیص بیماری، غربالگری وامراض دامی مجهز می شود.
وی اضافه کرد:تاکنون آزمایشگاه فنی تشخیصی بیماری های دامی در شهرستان های سیروان وایوان احداث شده و در آینده نزدیک این مرکز تشخیصی در شهرستان ایلام نیز احداث می شود . 
مدیر کل دامپزشکی استان ایلام تعداد کل دام های استان را 2 میلیون و 200 هزار راس(1950هزاردام سبک و 250هزار راس دام سنگین) اعلام کرد.
وی گفت: راه اندازی و تجهیز مراکز آزمایشگاه دامی در استان در تشخیص بموقع بیماریها، تسریع در درمان بیماری،شناسایی ،کنترل ،مبارزه بهنگام با انواع بیماریهای دامی و کاهش بیماریهای مشترک بین دام و انسان نقش بسیار مهمی دارد. 

مدیر کل دامپزشکی استان با ذکر نظارت و کنترل کامل کارشناسان ادارات دامپزشکی بر همه فر اورده های دامی به مردم توصیه کرد: برای اطمینان کامل از سلامت وبهداشتی بودن فرآورده ها ی دامی ، از مراکز و کشتارگاه های معتبرو بهداشتی خرید کنند.