به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-داراب بیرانوندی  اظهار داشت: روزانه یک هزار و ۱۰۰ لیتر در ثانیه آب وارد شبکه های توزیع می شود که حتی اگر ۳۰ درصد این مقدار نیز به دلیل فرسودگی لوله های انتقال پرت شود، باید حداقل ۷۷۰ لیتر در ثانیه آب به مشترکان تحویل داده شود.

وی افزود: توزیع این مقدار آب در حالی است که هم اکنون از این مقدار تنها ۶۰۰ لیتر در ثانیه آب به فروش می رسد و مشخص نیست ۱۷۰ لیتر باقیمانده در کجا به مصرف می رسد.

مدیرعامل آبفای ایلام یادآور شد: برخی از دستگاه های اجرایی انشعاباتی را برای خود ایجاد کرده اند که این شرکت نظارتی بر نحوه توزیع آن ندارد که امیدواریم مسئولان این نهادها نحوه مصرف آن را اعلام کنند.

بیرانوندی تاکید کرد: ۵۸ هزار نفر در شهر ایلام مشترک این شرکت هستند که به دلیل اختلاف ارتفاع در نقاط مختلف شهر برای تامین آب مصرفی در برخی مناطق با مشکل روبرو هستیم.

وی ادامه داد: ابتدا و انتهای شهر ایلام حدود ۲۵۰ متر اختلاف ارتفاع دارند درحالیکه استاندارد این وضعیت حدود ۶۰ متر است که همین عامل باعث افت فشار و قطعی آب در برخی مناطق مرکز استان می شود.

مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری ایلام اضافه کرد: همزمان با فصل تابستان با توجه به استفاده بیشتر مردم از کولرهای آبی میزان مصرف در کشور و به تبع آن استان افزایش می یابد و بر اساس ارزیابی ها هر کولر در شبانه روز حدود ۱۴ لیتر آب مصرف می کند که همین عامل لزوم صرفه جویی از سوی مشترکان را دوچندان می کند