به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-دکتر «کریم لاله‌ماژین» به مناسبت هفته تأمین اجتماعی در جمع مستمری‌بگیران و کارکنان تأمین اجتماعی ایلام  اظهار کرد: امکانات و ویژگی‌های حاکم بر اجتماعات ایجاب می‌کند افراد در یک سطح نباشند به همین دلیل نیز از دیرباز شاهد بیکاری، بروز سوانح و حوادث بوده‌ایم به همین دلیل می‌توان سه عامل اصلی پیدایش تأمین اجتماعی را منفعت شخصی، نوع‌دوستی و احساس سرنوشت مشترک دانست.

مدیر درمان تأمین اجتماعی ایلام افزود: تأمین اجتماعی سازمانی بیمه‌گر است و بخش عمده‌ی منابع مالی از طریق حق بیمه‌ها تأمین می‌شود  به همین خاطر متکی به دولت نیست اما نمی‌توان از حمایت سه‌جانبه کارفرمایان، اشخاص و دولت صرف‌نظر کرد.

 لاله‌ماژین گفت: قانون بیمه بر اساس استانداردهای جهانی بیمه تضمین‌شده و  در این راستا نیز 38 میلیون نفر از جمعیت کشور تحت پوشش خدمات بیمه‌ای هستند و در حال حاضر یک‌سوم جمعیت استان ایلام از خدمات تأمین اجتماعی بهره‌مندند که توسط سه درمانگاه شامل دی‌کلینیک  ایلام، درمانگاه شماره 2 و درمانگاه دهلران خدمات درمانی دریافت می‌کنند.

 وی به خریداری زمین درمانگاه شهرستان مهران و انتقال سند زمین درمانگاه دره‌شهر اشاره کرد و در خصوص بیمارستان 36 تختخوابی تأمین اجتماعی گفت: در رابطه با راه‌اندازی بیمارستان تأمین اجتماعی کم‌کاری صورت گرفته است که در حال حاضر نیاز به صدور پروانه ساخت دارد تا بیمارستان تجهیزات پایانی را نصب کند و امیدواریم در هفته دولت این بیمارستان جهت ارائه خدمات درمانی به بهره‌برداری برسد.

 وی تصریح کرد: افزایش بی‌رویه هزینه درمان جدی است  و همین امر نیز حمایت از افراد و پیروی از سبک سلامت را امری ضروری کرده است.