به گزارش خبرگزاری برنا-ایلامبا حضور دکتر عسگری معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام ، زرگوش مدیر کل اداره تعاون،کار ورفاه اجتماعی استان،فرماندار شهرستان آبدانان و رئیس پارک علم وفناوری استان و نیز آقای جعفر شرف خانی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان ایلام جلسه ای در راستای بررسی شکوفایی خلاقیت و نوآوری در شهرستان آبدانان برگزار گردید.

در این گردهمایی کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری شهرستان آبدانان افتتاح گردید.

آقای شرف خانی مدیر صندوق کارآفرینی امید استان با ارایه گزارشی از عملکرد صندوق ، با اشاره به انعقاد تفاهم نامه با پارک علم وفناوری استان گفت امیدوار است با تعامل و همکاری بیشتر ،از جامعه نخبگان ،فرهیختگان و فناوران استان حمایت های بیشتری در جهت توسعه کارآفرینی ،اشتغال پایدار وثروت افزایی در جامعه صورت پذیرد.