به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-علی طاهر سارایی اظهار کرد: میزان غلظت ریزگردها در هوای شهرستان های مهران و ایوان 2 برابر و ایلام 1.5 برابر حد مجاز گزارش شده است.
وی با بیان اینکه حد مجاز میزان ذرات معلق موجود در هر متر مکعب هوا 150 میکروگرم است، افزود: هم اکنون هوای شهرستان های مهران و ایوان بدلیل ورود ریزگردها در وضعیت هشدار قرار گرفته است.
سارایی تاکید کرد: هوای شهرستان های ایلام و دهلران نیز در آستانه هشدار است ولی وضعیت هوای سایر نقاط استان هم اکنون عادی است.
معاون نظارت و پایش اداره کل حفاظت محیط زیست استان ایلام یادآور شد: این توده که از طرف بیابان های کشور عراق شکل گرفته از بامداد امروز وارد استان شده و روند غلظت آن به صورت لحظه ای افزایشی است. 
وی اضافه کرد: این توده پس از ورود به استان با گرد و غبار محلی در هم آمیخت، اما از نوع توده های رقیق است.
استان ایلام در طول سال جاری تاکنون 33 روز آلودگی هوا را پشت سر گذاشته است.