به گزارش خبرگزاری برنا-ایلام-"مرتضی دارایی" افزود : تعدادی از اعضای کنسرسیوم صادراتی فرش و گلیم استان و کلیه ذینفعان خوشه فرش و گلیم با حضور در این دوره آموزشی ، با تعریف بازاریابی بین اللملل ، آمیزه بازاریابی ،  اهمیت بازاریابی بین المللی ،استراتژی های ورود به بازار بین المللی ، صادرات مستقیم و غیرمستقیم و ... آشنا شدند.

دارایی اظهار داشت :  امروزه شرکتها صرف نظر از زمینه فعالیت خود (اعم از تولیدی و خدماتی) ، برای موفقیت و بقای خود در بازارهای رقابتی و به شدت درحال تغییر جهانی ، نیازمند ارائه ارزش بیشتر به مشتریان خود می باشند.

وی ادامه داد : ارائه ارزش بیشتر از طریق خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار امکان پذیر می باشد و خلق و کسب مزیت رقابتی پایدار در بازارهای بین المللی مستلزم طراحی و تدوین اثربخش استراتژی بازاریابی بین الملل می باشد.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی ایلامهدف از برگزاری این دوره آموزشی را شناخت تقاضای بازارهای هدف و نحوه صادرات فرش دستباف و گلیم نقش برجسته استان ایلام به بازارهای بین المللی عنوان کرد.