به گزارش  برنا؛ مراد مرادی مقدم- ریس شورای اسلامی شهر دهلران- در گفت و گویی اظهار کرد: اقای "سموری" که به تازگی بعنوان معاون آموزشی اداره اموزش و پرورش دهلران منصوب شده بود براساس اصلاحیه2 الحاق4 ماده 28قانون شوراها از عضویت در این سلب عضویت شد.
 
وی افزود: "جوادنیکبخت" عضو علی البدل به جای وی بعنوان عضو اصلی شورای اسلامی شهردهلران منصوب شد.
 
براساس این ماده اعضا و روسای شوراهای اسلامی شهروروستا درحین خدمت در شوراها نباید  تصدی مناصب اداری راعهده دارباشند.
 
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ بیست و پنجم دی ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و چهار مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 12/11/1384 به تأیید شورای نگهبان رسید.
 
محمد سموری در گفت و گوی اختصاصی با خبرنگار ما بیان نمود: این قانون وجود دارد و بنده به این قانون تمکین می نمایم.