به گزارش خبرگزاری برنا- ایلام،  عبدالمالک شنبه زاده مدیر کل میراث فرهنگی ، صنایع دستی و گردشگری ایلام گفت : براساس تصمیم کمیته اجرایی کنگره تاریخ معماری وشهر سازی استان ایلام مهلت ارسال مقالات به دبیرخانه کنگره تا تاریخ 28 آبان ماه سال جاری تمدید گردید.

وی افزود : کنگره تاریخ معماری وشهرسازی استان ایلام با محورهای حوزه های فرهنگی-طبیعی، شهرها وروستاهای تاریخی -منظرفرهنگی ومنظر شهری تاریخی - سازه در تاریخ معماری وشهر سازی -باستان شناسی، معماری وشهر سازی -میراث معماری وشهر سازی مدرن- میراث آب وکشاورزی - میراث فرهنگی ناملموس -راه های فرهنگی وعناصروابسته در آذرماه سال جاری برگزار می گردد.