برنا ایلام - هادی شیرخانی  اظهار داشت: در پروژه های برون سپاری نیزباید نهایت دقت در خرید تجهیزات با کیفیت و با نشان و هلوگرام های معتبر صرف شود چرا که بعد از اتمام پروژه و در صورت اینکه تجهیزات از استاندارهای معتبر برخوردار نباشند این شرکت باید باعواقب آن  دسته و پنجه نرم کند.

وی تاکید کرد:برای بالا بردن کیفیت برق رسانی مطمئن و نیل به سمت استاندارهای بالا در صنعت برق در گام نخست نیازمند خرید تجهیزات با کیفیت هستیم که این مهم با اتکا به مصوبات کمیته فنی و توجه به شاخص های کیفبت تجهیزات میسر خواهد شد.