به گزارش   برنا، محمدعلی کی نژاد روز سه شنبه در همایش هیئت های اجرایی جذب دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی استان ایلام اظهار داشت: هم اکنون بسیاری از رشته های قدیمی از نظر تعداد اعضای هیئت علمی اشباع شده اند.

وی افزود: با توجه به شکل گیری علوم و فنون جدید در دنیای امروز لزوم ایجاد رشته های جدید ضروری به نظر می رسد که در برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز این موضوع بطور جدی دنبال می شود.

عضو شورای انقلاب فرهنگی تاکید کرد: برنامه ریزی مسئولان حوزه آموزش عالی باید به گونه ای باشد که ضمن ایجاد انگیزه برای اعضای هیئت علمی به پژوهش و تحقیق در حوزه های کاری خود زمینه ماندگاری آنان را نیز فراهم کنند و در این زمینه ضمن تامین نیازهای مالی این افراد باید از شرایط را برای فعالیت انها مهیا ساخت.

کی نژاد ادامه داد: فرآیند جذب اعضای هیئت علمی باید تنها از طریق فراخوان صورت گیرد و نباید عوامل دیگری در این زمینه دخالت داشته باشند.

وی اضافه کرد: تقویت بنیه علمی مراکز دانشگاهی در استان های محروم در اولویت برنامه های شورای عالی انقلاب فرهنگی قرار دارد و باید بدور از تبعیض تمامی نقاط کشور به یک نگاه نگریسته شوند.