به گزارش برنا- ایلام -علی اکبر شفیع زاده  فرماندار دره شهر اظهار داشت :به منظور پیشگیری از شیوع بیاریهای مشترک دام و انسان، حفظ سلامت مصرف کنندگان واهمیت انتشار انفلونزای حاد پرندگان هرگونه عرضه وکشتار مرغ زنده در سطح شهردره شهر ممنوع است

. وی اظهار کرد: شهرداری به استناد بند بیستم ماده 55 قانون شهر و شهرداری با همکاری نیروی انتظامی و دستور مراجع قضایی مکلف است تمامی واحدهای مرغ زنده فروشی را در خارج از شهر ساماندهی کنند.

شفیع زاده با اشاره به فعالیت بیش از 50 واحد عرضه مرغ زنده در شهرستان افزود: به همین منظور کارگروهی شامل محیط زیست، دامپزشکی، مرکز بهداشت، نیروی انتظامی، شهرداری و صنعت و معدن برای جمع آوری مراکز عرضه و فروش مرغ زنده تشکیل شده است.

وی تصریح کرد: این اقدام های بازدارنده موجب ارتقاء سلامت و بهداشت شهرستانمی شود چرا که توزیع، ذخیره سازی و کشتار مرغ زنده زیر نظر و با تایید کارشناسان شبکه بهداشت نبوده و مردم نیز برای حفظ سلامت خود از خرید این گونه ماکیان خودداری کنند.

فرماندار دره شهر با بیان اینکه اجرای طرح تحول سلامت در دولت تدبیر و امید فقط درمان نیست، گفت: پیشگیری از بیماریها نیز با نظارت جدی بر فعالیت های واحدهای صنفی عرضه کننده مواد غذایی اجرا می شود.