به گزارش برنا- ایلام، علی بیرانوند مدیرکل آموزش و پرورش استان در گردهمایی کارشناسان آموزش ابتدایی شهرستان ها و مناطق گفت: اصل فعالیت تعلیم و تعلم، در مدرسه اتفاق می افتد و تکیه گاه خوب جامعه، مدرسه است تا تعلیم و تربیت درست اتفاق بیفتد. نباید کمبود منابع ما را از وظیفه ی خود غافل کند.

وی با اشاره به ساحت شش گانه سند تحول گفت: تربیت نقش برجسته ای دارد و بی تردید نقش و تاثیر بخش آموزشی در هدایت تربیتی نسل نوجوان و جوان امروز به مراتب بیشتر و بهتر از سایر بخش هاست.

بیرانوند یادآور شد معلمان ما باید به جد رویکرد تربیت فراگیر را که آموزش جزئی از آن است مورد توجه قرار دهند. بدین معنا که ما از طریق آموزش، بچه ها را درست تربیت نماییم تا آنان نیز راه درست زندگی اجتماعی را بیابند.

وی در ادامه اظهار نمود؛ وظیفه ی همه ی ما این است که زمینه ی حس پرسشگری، خلاقیت و انتقاد و پیشنهاد را در دانش آموزان فراهم نماییم تا آنان به راحتی بتوانند کاستی ها و چالش های پیش روی خود را بیان نمایند.

مدیرکل آموزش و پرورش تصریح کرد: تشویق و تذکر بجا زمینه ی کیفی سازی را در نظام تعلیم و تعلم آماده می کند بنابراین تاکید می شود که در تشویقات و تذکرات واقع بین باشیم و مسیر درست و قانونی آن را اعمال نماییم.