به گزارش برنا-ایلام،علی بیرانوند مدیرکل آموزش وپرورش ایلام از بازدید 2هزار و550 دانش آموزاستان ازمراکز علمی و تحقیقاتی درقالب برنامه ی دانشگاه، با درهای باز درهفته ی پژوهش خبرداد

وی هدف از این بازدیدها را آشنایی بیشتر دانش آموزان استان با دانشگاه ها و مراکز علمی و تحقیقاتی و شرایط ورود و ادامه ی تحصیل در آن ها بیان کرد.