به گزارش برنا- ایلام، معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور، برای برگزاری موفق نخستین جشنواره استانی داوول ( مترسک) از مدیر کل کانون استان ایلام تقدیر کرد.
جشنواره استانی داوول ( مترسک ) برای اولین بار در کانون استان ایلام برگزار شد که مورد استقبال چشمگیر کودکان و نوجوانان و والدین آنها قرار گرفت.