برنا ایلام-"یاراله نصیری" در این خصوص اظهار داشت: بالغ بر 62 درصد واحدهای صنعتی استان فعال هستند که سهم واحدهای تعطیل در اشتغال و میزان سرمایه گذاری های آنها ناچیز می باشند.

وی بیان داشت: جای تعجب دارد که چرا برخی افراد غیر مسئول و بدون تحقیق و بررسی به صورت کلی و حجمی آمار صنایع تعطیل را بیش از واقعیت ها اعلام می کنند و تلاش دارند به هر نحو ممکن اطلاعات اشتباه را به جامعه تزریق نمایند. رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام بیان داشت: آنچه که باعث انحراف افکار عمومی شده و موجب ناامیدی در سطح جامعه می شود، اکتفا نمودن به درصد تعداد تعطیلی ها بوده ولی هیچگاه به درصد و سهم این تعطیلی ها در اشتغال و سرمایه گذاری استان توجه نمی شود.

نصیری خاطر نشان کرد: براساس آخرین آمار موجود کل واحدهای تولیدی دارای پروانه های بهره برداری استان 523 فقره می باشند که تعداد 336 واحد آنها فعال، 43 واحد آنها نیمه فعال و 144 واحد غیر فعال می باشد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام اضافه کرد: بیش از 90 درصد سرمایه گذاری انجام شده در چرخه بهره برداری و فعالیت قرار دارند. وی با اشاره به حجم سرمایه گذاری صنایع استان و میزان سهم صنایع تعطیل در سرمایه گذاری های انجام شده ادامه داد: حجم کل سرمایه گذاری صنایع استان رقمی معادل 28 هزار میلیارد ریال بوده و میزان اشتغالزایی آنان 8924 نفر می باشد. از این میزان، حجم سرمایه گذاری صنایع تعطیل استان یک هزار و 161 میلیارد ریال با اشتغالزایی 1879 نفر را تشکیل داده اند که با یک تناسب ساده مشخص است درصد سهم سرمایه گذاری صنایع تعطیل از کل 4.2 درصد و سهم اشتغالزایی نیز 21 درصد را شامل می شوند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان ایلام خاطر نشان کرد: ما متعهدانه و با حفظ امانت و اخلاق اطلاعات شفاف و آمارهای صحیح را به جامعه و مخاطبان ارائه می کنیم و تمام تلاش خویش را بر پرهیز از وارونه نمودن واقعیت ها به کار خواهیم گرفت اما از  انگیزه برخی افراد برای تزریق ناامیدی به جامعه بی خبر هستیم که امیدواریم تلاش این عزیزان نیز در جهت بهبود وضع موجود و رفع مشکلات همه بخش ها از جمله حوزه تولید و اشتغال استان باشد.