برنا ایلام-مازیار سلیمان نژاد با اعلام این خبر اظهار داشت:  بر اساس قرارداد بین سازمان حفاظت محیط زیست و بیمه ما در اوایل سالجاری، طی مراسمی به چهارنفر از دامداران شهرستان های دره شهر و ایلام خسارتهای ناشی از حمله پلنگ پرداخت گردید.

وی افزود: پرداخت خسارت به زیان دیدگان ناشی از حمله حیات وحش علاوه بر جبران خسارت دامداران،تأثیر مطلوبی در جهت حفاظت از حیات وحش در بین جوامع محلی و دامداران خواهد داشت.
سلیمان نژاد ادامه داد: از ابتدای سالجاری تاکنون 24فقره پرونده خسارات حمله وحوش اعم از گرگ وپلنگ تشکیل شده و پس از بررسی های کارشناسی به سازمان حفاظت محیط زیست کشور ارسال گردیده است.
وی در پایان از دامداران استان خواست در صورت بروز هرگونه خسارت ناشی از حمله حیات وحش، به حیوانات وحشی آسیب نرسانند و موضوع را در اسرع وقت به اداره کل حفاظت محیط زیست گزارش دهند.