به گزارش برنا-ایلام آیت جمالی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان اظهارداشت:  کارگاه آموزشی فروش کود های غیر یارانه ای که با حضور کارشناسان و کارگزاران جهاد کشاورزی استان برگزار شد.

جمالی افزود: کشاورزان استان ایلام برای تهیه انواع نهاده های شیمیایی از کارگزارن رسمی و تائید شده از سوی شرکت خدمات حمایتی جهاد کشاورزی اقدام به خرید کنند.

وی اضافه کرد: هدف از برگزاری این کارگاه های آموزشی افزایش تنوع انواع کود ها در بین کشاورزان استان و خارج شدن فروش نوع کود ثابت می باشد.