به گزارش برنا-ایلام -حشمت الله عسگری، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری ایلام گفت:فعالیت کلیه واحدهای مالی و اعتباری استان زیر ذره بین مدیریت استان است. 

 وی افزود:با توجه به بررسی های بعمل آمده، شرکت تعاونی کشاورزی خوشه طلایی "مهر امید" از شرکتهای تحت نظارت سازمان تعاون روستایی ایران می باشد که با هدف توسعه فعالیتهای کشاورزی و در قالب تعاونی فراگیر شکل گرفته است. 

عسکری اضافه کرد:واحد مذکور بانک یا موسسه مالی نبوده و لیکن مطابق اساسنامه می تواند برای اجرای طرحها و پروژه های اجرایی خود نسبت به اخذ وام اقدام نماید و یا صرفاً از اعضای تعاونی خود، منابع مالی جمع آوری مورد نیاز را تجهیز کندو این اجازه در بند ١١ ماده ٥ اساسنامه شرکتهای تعاونی و بند یک ماده ٧٣ و ماده ٧٥ قانون شرکتهای تعاونی و همچنین اساسنامه این شرکت داده شده است.

وی گفت: بعد از مشکلات بوجود آمده برای برخی موسسات مالی و اعتباری، کنترل، دقت نظر و حساسیت ایجاد شده در خصوص فعالیت تمام واحدها و موسسات مالی و اعتباری استان طبیعی است و بطور جدی در دستور کار مدیریت استان قرار دارد. 

معاون استاندار در پایان گفت: با هر گروه فعالیت غیر مجاز واحدهای مالی بطور جدی برخورد خواهد شد.